Mise à l'eau Bali 5.4

 • Launching Bali 5.4

  Launching Bali 5.4

 • Launching Bali 5.4

  Launching Bali 5.4

 • Launching Bali 5.4

  Launching Bali 5.4

 • Launching Bali 5.4

  Launching Bali 5.4

 • Launching bali 5 4 march 2020

  Launching Bali 5.4

 • Launching Bali 5.4

  Launching Bali 5.4